Minska stress med skogsbad

Att tillbringa tid i skogen och göra ett välbehövligt skogsbad kan minska stress och ge återhämtning.

Vårt moderna samhälle innebär ofta en stressad livsstil. Stressrelaterad ohälsa är en vanlig orsak till sjukskrivning, och det finns ett stort behov av att minska stressen i vår tillvaro. I Japan används skogsbad för att minska stress och förbättra välmåendet. Skogsbad, eller Shinrin-Yoku som det kallas på Japanska är en etablerad skogsbadsterapi för minska stress, få återhämtning och rekreation. Forskning i Japan tyder på att stressen i kroppen sjunker efter att man har suttit skogen och badat sina sinnen i skogsatmosfären.

Skog och natur är viktigt för vår hälsa.

Mycket tyder på att vi mår bra av gröna miljöer och att vi behöver naturen för att må bra och ha en god hälsa.

Många med mig känner säkert att en skogspromenad är välgörande och njutningsfullt, oavsett dagsformen. Vissa dagar kan behovet mental vila vara extra stort och skogen blir en efterlängtad och behövlig plats för läkning, stressdämpning och återhämtning. I vår mänskliga historia har vi länge använt skogen och naturen till återhämtning. Skog och grönområden nära våra bostäder är viktiga för vår hälsa och välmående.

Bada i skogsatmosfären under trädkronorna

Skogsbad som terapi mot stress och ohälsa utvecklades i Japan under 1980-talet. Dr Qing Li har gett ut boken Shinrin – yoku, där han berättar om sin egen och andras forskning och erfarenheter om naturens hälsobringande effekter på oss människor. Shinrin är Japanska för skog, och yoku kan översättas till vårt svenska ord för bad. Shinrin – yoku är med andra ord som att bada i skogsatmotsfären. Genom att sitta eller ligga under trädkronorna i skogen blir vi översköljda av trädens välgörande essenser. Skogens mjuka och lugnande intryck är till hjälp för att varva ned en stressad hjärna och bli rofylld. Skogsbad är nära förknippat med mindfullness, och att bara vara.


Vår relation till naturen går långt tillbaka.

En teori om varför vi mår bra i gröna miljöer, är att vi långt tillbaka i vår historia levt i och av naturen. Att vi har haft ett nära förhållande till naturen och levt i samhörighet med den. Den tid vi har levt i industrialiserat samhälle är jämförelsevis mycket kort. Av någon anledning upplever många att vi blir lugna när vi vistas i grön miljö. Även om vi är kvar i staden kan parker och andra gröna rekreationsmiljöer ge värdefull återhämtning.

Förhoppningsvis kommer forskning kring de hälsobringande effekterna vara till hjälp att skydda och bevara de grönområden som finns kvar. Den positiva effekten på vår hälsa kan förhoppningsvis motivera att skapa infrastruktur med inbyggda gröna kilar, träd och växter i stadsmiljön. Förutom att träden tycks ha en positiv inverkan på oss, renar den även luften från små partiklar och omvandlar koldioxiden från avgaserna.

Att tillbringa tid i skogen och göra skogsbad kan minska stress och ge ny energi.

Dr Qing Li menar att vårt nervsystem får en omstart, av att vara i skogen. En typ av reboot som kickar igång immunsystemet och läkningsprocesserna. I hans forskning har han funnit stöd för att skogsbad kan lugna det sympatiska nervsystemet (stress) och öka det parasympatiska nervsystemet (återhämtning). Minska tankar och känslor av oro, depression och ilska. Minska kortisol och adrenalin nivåerna, sänka blodtrycket och ge oss ny energi.

Man har funnit en ökning av NK-cellerna (som är en del av immunförsvaret) efter skogsterapi. Fortsatt forskning i ämnet skulle förhoppningsvis kunna ge mer kunskap om vårt immunsystem och vår förmåga att klara av olika sjukdomar. Han menar att vi behöver naturen för att ha en god hälsa, och flera iakttagelser har gjorts som stärker den slutsatsen att träd i vår miljö, främjar god hälsa och minskar risk för sjukdom.

Minska stress med skogsbad i Sverige.

Sverige är ett av de länder som fortfarande har stora ytor med skog. Vi är rika på både löv och barrskog i olika delar av landet. Våra träd som är gröna året om, som tex tall, gran och ceder producerar mycket aromatisk olja. En teori bakom skogens hälsoeffekter är att dessa aromatiska oljor frigörs från träden och kommer i vår inandningsluft. Och att det skulle bli som en jättestor aromaterapi i skogen.


Även mykobakterier som finns i jorden, verkar stimulera vårt immunförsvar, så varför inte passa på att ta upp en näve jord och njut av doften under skogspromenaden. Dessa jordbakterier kan eventuellt ha den effekten på oss att vi blir gladare och mindre deprimerade.

Stressad hjärna och stillasittande livsstil.

Det är lätt att tappa sinn naturliga rytm och kontakt med den fysiska kroppen i en tillvaro där uppmärksamheten ständigt blir påkallad av olika media och ett blinkande och plingande från olika elektronik. Vi belastas av oljudsmattor från trafik, fläktar och apparater som gör det svårt att höra tystnaden, och de små subtila ljuden.

Samtidigt ha många har en alltför stillasittande livsstil och brist på naturlig rörelse i vardagslivet. Fysisk rörelse, som att promenera omkring i skogen, kan hjälpa kroppen tömma sig på den stress vi bygger upp under dagen när vi bearbetar och hanterar alla krav och intryck från omgivningen. För att minska stressen och få bättre balans i tillvaron kan det vara välgörande att tillbringa mer tid i naturen med naturlig rörelse och mer tid för kravlös kvalitetstid.

Enligt Dr Qing Li och den Japanska skogsbadstraditionen, behöver vi sakta ned farten när vi går. Lämna elektroniken hemma och ta en stund för dig själv, utan störningar från telefon, surfplatta eller annat.

Tips för att minska stress med skogsbad.

Välj bekväma och funktionella friluftskläder och skor. Ta gärna med ett sitt eller liggunderlag. Ha med en ryggsäck med varmt och torrt ombyte. Ta med något att dricka och äta. Kolla upp på en naturkarta var du kan hitta en skog att gå till och hur du hittar dit. Gå ut i skogen och öppna dina sinnen och ta in omgivningen.
Gå dit du vill. Välj ut en plats där du känner att du mår bra. Stanna där en stund. Ta in ljuden, dofterna och känslan av vinden mot huden.
Låt dig föras fram.
Du har inte bråttom någon stans.
Ta din tid.
Hitta dina känslor.