Möt dig själv i skogen

Gå dig själv till mötes och möt dig själv i skogen. Här kan du lära känna dig själv på djupet. Under den tillrättalagda, anpassade och stylade ytan som visas utåt.

När vardagen sliter på hälsan och kraven känns alldeles för tunga finns en väg som leder dig in i skogens stilla energi. Här kan du ge dig tid att möta dig själv och vara den du är. Utan krav på hur du ska vara för att passa in.

Tiden kan nästan upplevas som stillastående, djupt inne i skogens skyddande värld. Här finns ett tidlöst land som inte ställer krav på dig som människa eller blir besviken när du inte lever upp till dina egna eller andras förväntningar.

Se och lyssna inåt.

Här i den lummiga skogen möter du bara den stress du tar med dig in. Här kan du möta dig själv och ditt inre. Mossan, laven och barken kräver ingenting av dig. De mjuka slingrande skogsstigarna delar dina tankar och känslor under din vandring och bevarar dem som en hemlighet mellan dig och skogen. Här kan du vila ditt sinne i den susande vinden, i tyst gemenskap med tallen, granen och den mossiga stenen.

Möt dig själv i skogen.

Visa vem du är, och skogen kommer att se dig som du är. Du kan själv se dig som du är. Skogen kommer aldrig att kräva någonting av dig. Inte hålla dig till svars för vad du gör med ditt liv eller bli besviken för att du svikit förväntningarna.

Det långsamma växandes frid.

Ägna en stund av din tid att ödmjukt begrunda det långsamma växandets frid. Stanna upp i stunden och ta in varje hjärtslag, andetag, varje vindfläkt som leker i håret. Möt det som kommer dig till mötes, där du är. Möt dig själv i skogen. Där du står. Möt doften av tallens barr, som rör vid din näsa. Som rör vid din hjärnas nyfikna celler. Möt känslan av mjukhård bark under dina fingertoppar, ljudet av en torr bristande gren under din fot. Låt trädet lyssna på dig och dela dina hemligheter och ta emot din berättelse.

En ödmjukt framsträckt hand.

Denna förunderliga värld är sårbar för vår framjagande och okänsliga hantering. Men kommer att finnas där för dig, den dag du kommer den till mötes.